رفتن به محتوای اصلی

خبرها

گزارش تصویری ژوژمان دروس پایه گروه معماری

شنبه، ۲۲ تیر ۹۸

ژوژمان دروس پایه ( مقدمات ۲و مقدمات۳)با حضور اساتید دروس خانم مهندس قوام نصیری، خانم مهندس فرهی، آقای مهندس حسنی و خانم مهندس ابراهیمی و اساتید مدعو آقای دکتر کوششگران، خانم مهندس شریف زاده، خانم مهندس اعتمادی، آقای مهندس پارسا برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی نتایج هر سه کلاس، چالشهای کلاس در ترم سپری شده مورد بحث قرار گرفت و نتایج به دست آمده در محتوا و ارائه ارزیابی شد.

در پایان این قضاوت، جلسه هم‌اندیشی برگزار شد.محورهای گفتگو در این جلسه، بررسی رویکردهای اساتید در برنامه کلاس، مصادیق انتخابی در اجرای طرح درس و نگاهی به نحوه ارایه در دروس پایه را شامل می‌شود.