رفتن به محتوای اصلی

خبرها

کارگاه تجربی طرح و ساخت سازه های پارچه ای

دوشنبه، ۷ بهمن ۹۸

کارگاه تجربی طرح و ساخت سازه های پارچه ای در تاریخ ۲ و ۳ دیماه در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شد. این کارگاه با همکاری دانشگاه Surrey انگلستان و با تدریس آقای دکتر علیرضا به نژاد، مدیریت مرکز تحقیقات سازه فضاکار دانشگاه Surrey، با همکاری آقایان مهندسین آرمین متقی و حسین جمیلی شکل گرفت. اداره روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز حمایت این کارگاه را برعهده داشته و در تعیین راستاهای طراحی سازه ها نقش ایفا کرده است. در انتهای دوره نیز به شرکت کنندگان، گواهینامه مشترک از دانشگاه Surrey و دانشگاه صنعتی سجاد اعطا گردید. 

در این کارگاه که در دو بخش نظری و عملی برگزار گردید، شرکت کنندگان با چگونگی ساخت اعضای سازه ای، تکنیک های فرم یابی توسط پارچه، و تولید الگوهای برش آشنا شدند. شرکت کنندگان، در گروه های پنج نفره و تحت نظارت مدرسین، در سه راستای طراحی فضای بازی کودکان، غرفه غذا و مدول پوشش میدان شهری، ده عدد سازه پارچه ای را در مقیاس یک به بیست طراحی و ساختند. همچنین، در روند ساخت یک سازه پارچه ای زین اسبی با مقیاس یک به یک، شرکت کنندگان با مراحل به پا کردن اینگونه سازه ها و چالش های آن مستقیما آشنا شدند. نتایج این کارگاه، به مدت ده روز، در لابی و حیاط ساختمان شماره سه دانشگاه صنعتی سجاد در معرض دید علاقه مندان قرار دارد. 

سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای سازه های پارچه ای