رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پذیرش رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه سجاد

چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۰۲

شهرسازی در عین تخصصی بودن، دارای خصلت و ویژگی‌های میان رشته‌ای است و تقویت زمینه‌های مختلف آن از جمله برنامه‌ریزی شهری در ارتباط و هماهنگ تنگاتنگ با برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، مدیریت شهری و برنامه‌ریزی مسکن می‌تواند زمینه‌های رشد و تعالی این رشته در کشور را فراهم کند.

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دوره‌ای است که با گسترش دانش و مهارت برنامه‌ریزی شهری و تربیت نیروی انسانی متخصص، آگاه و کار آمد رابطه مناسبی بین برنامه‌های اجتماعی- اقتصادی و توسعه‌ای و اجرای طرح‌های شهری برقرار نموده است.

دانش آموختگان این رشته می‌توانند با مشارکت در تهیه طرح‌های توسعه شهری و نظارت بر اجرای این طرح‌ها در فرایند برنامه‌ریزی و بهبود شرایط زیست مناطق شهری، ارتقاء کیفیت و کارآیی محیط‌های شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری نقش مؤثری ایفا نمایند.

در این راستا دانشگاه سجاد با حضور اساتید مجرب موفق به اخذ رشته مهندسی شهرسازی در گرایش برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ گردیده است.