رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان دانشکده عمران ،معماری وشهرسازی

قابل توجه دانشجویان دانشکده عمران ،معماری وشهرسازی
حذف واضافه دستی فقط مختص دانشجویان با شرایط فارغ التحصیلی و ممتاز می باشد.لذا خواهشمند است انتخاب واحد خود را تا مهلت زمانی مقرر کامل فرمایید.