رفتن به محتوای اصلی

خبرها

شرکت دانشجویان شهرسازی در نشست پیاده مداری و خودرو محوری شورای شهر

دانشجویان شهرسازی ۹۷ دانشگاه سجاد در نشست پیاده مداری و خودرو محوری؛ سیاست های مکمل یا ناسازگار در تالار شهر مشهد در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ شرکت کردند.
 

تگ ها نشست، شهرسازی، پیاده مداری