رفتن به محتوای اصلی

خبرها

سفر علمی دانشجویان معماری به تهران

شنبه، ۲۶ خرداد ۰۳

دانش معماری، دانش طراحی فضاست با این تعریف، درک و حضور در فضاهای مختلف از جمله حضور در بناهای تاریخی شاخص (presedent) از مهمترین و ضروری ترین ابزار یادگیری است. از آنجا که بخش دوم سرفصل درس معماری معاصر ۲ مربوط به شناخت معماری معاصر ایران می باشد. حضور در شهر تهران بازدید و درک دوره های پیوسته تاریخ معماری معاصر ایران سطح دانش و یادگیری دانشجویان را متحول کرد. حضور اساتید مدعو در تهران از جمله آقای مهندس دل آسایی و آقای دکتر منصورپور تکمیل کننده زنجیره یادگیری گردید.