رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم نسرین فرزادفرد - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

سه‌شنبه، ۲۰ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم نسرین فرزادفرد

عنوان پایان نامه: مدلسازی غیر خطی آزمایش پرسیومتری با استفاده از هوش محاسباتی

استاد راهنما: دکتر آزاده راشد

اساتید داور: دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر فرزاد دلیری

در تاریخ 1400/07/24 روز شنبه ساعت: 18:00  برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil3