رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم مهناز نورائی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

دوشنبه، ۲۶ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم مهناز نورائی

عنوان پایان نامه: شناسایی عوامل مؤثر در افزایش راندمان نیروی شاغل در کارگاه های عمرانی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور: دکتر فرامرز عالمی و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ 1400/07/28 روز چهارشنبه ساعت 17:30 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil4