رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم مهلا مطلقی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم مهلا مطلقی

عنوان پایان نامه: بررسی پایداری ژئوتکنیکی و لغزش شیروانی خاکی روستای عرب توسط آزمون های آزمایشگاهی

استاد راهنما: دکتر فرزاد دلیری

اساتید داور:  دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر آزاده راشد

در تاریخ 1401/06/30روز چهار شنبه ساعت 08:00 در کلاس216  ساختمان شماره1 برگزار می گردد.