رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم مهزاد پور احمدی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دوشنبه، ۲۵ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم مهزاد پور احمدی

عنوان پایان نامه: مطالعه عددی رفتار شمع های انرژی بتنی با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس 

استاد راهنما: دکتر رضا یگانه خاکسار

اساتید داور: دکتر فرزاد دلیری و دکتر آزاده راشد

در تاریخ 1400/11/27 روز چهارشنبه ساعت: 09:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil3