رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه میرزائیان - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه میرزائیان

عنوان پایان نامه: مدل سازی غیرخطی آزمایش تحکیم

استاد راهنما: دکتر آزاده راشد

اساتید داور: دکتر رضا یگانه خاکسار و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ روز چهارشنبه ساعت ۱۱:۰۰ در کلاس ۲۱۸ ساختمان شماره ۱ برگزار می گردد.