رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم زینب محمدی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم زینب محمدی

عنوان پایان نامه: مقايسه اثرات زيست محيطي سازه پيش ساخته و بتن درجا

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر فرامرز عالمی و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ 1401/06/29روز سه شنبه ساعت 08:00 در کلاس304 ساختمان شماره 3 برگزار می گردد.