رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم زینب زرگرباشی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم زینب زرگرباشی

عنوان پایان نامه:مطالعه پایداری شیروانی روستای قلعه­ شعبان با آزمون­های ژئوتکنیکی آزمایشگاهی

استاد راهنما: دکتر فرزاد دلیری

اساتید داور:  دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر آزاده راشد

در تاریخ 1401/06/30روز چهارشنبه ساعت 09:00 در کلاس216  ساختمان شماره1 برگزار می گردد.