رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم حوریه ظریف محبی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش سازه

دوشنبه، ۱۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم حوریه ظریف محبی

عنوان پایان نامه: معرفی یک نمونه‌ اتصال صلب تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته و مقایسه آن با اتصال بتنی درجا یکپارچه

استاد راهنما: دکتر ایمان شکیباپور

اساتید داور: دکتر فرامرز عالمی و دکتر سید محمدعلی هاشمی

در تاریخ 1400/07/21 روز چهارشنبه ساعت 16:45 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2