رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای یاسر مروی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

چهارشنبه، ۲۷ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای یاسر مروی

عنوان پایان نامه:شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر برانگیزش كارگران ساده ساختماني (مطالعه موردي :جهان مال مشهد)

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر سیدمحمدعلی هاشمی و دکتر رضا یگانه خاکسار

در تاریخ 1400/11/30 روز شنبه ساعت 16:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2