رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای وحید محمدی- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

چهارشنبه، ۲۷ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای وحید محمدی

عنوان پایان نامه:شناسایی ریسک­های مهم مگاپروژه ­های ساختمانی و تأثیر مدیریت برآنها در کاهش هزینه

استاد راهنما: دکتر فرامرز عالمی

اساتید داور: دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر مجید علی پور

در تاریخ 1400/11/30 روز شنبه ساعت 17:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil4