رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مهران متبسم- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

شنبه، ۵ اسفند ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای مهران متبسم

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر تفکر سیستمی بر افزایش عملکرد شغلی پرسنل شاغل در پروژه های عمرانی به روش مدل معادلات ساختاری

 (مطالعه موردی: پروژه برج باران ۳ در مشهد)

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور: دکتر فرامرز عالمی و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ روز سه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ در کلاس ۱۱۹ ساختمان شماره ۱ برگزار می گردد.