رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مهدی بدری - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه  آقای مهدی بدری

عنوان پایان نامه: مطالعه عددی اثر گروه شمع بر افزایش پایداری و کاهش تغییرمکان های جداره گود با استفاده از روش اجزای محدود

استاد راهنما: دکتر آزاده راشد

اساتید داور: دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر سید محمدعلی هاشمی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ روز چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰ در کلاس ۲۱۸ ساختمان شماره ۱ برگزار می گردد.