رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مسعود صفایی منزل آباد - کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای مسعود صفایی منزل آباد

عنوان پایان نامه: بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی ضایعات پت

استاد راهنما: پروفسور حسن حاجی کاظمی

اساتید داور: دکتر سیدمحمد علی هاشمی و دکتر ایمان شکیباپور

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ در کلاس۳۰۷ ساختمان شماره ۲ برگزار می گردد.