رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محمد گچ پز- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

پنج‌شنبه، ۱۹ خرداد ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای محمد گچ پز

عنوان پایان نامه:بررسی و تحلیل معیارهای مهم رهبری و مدیریت پروژه‌های ساختمانی مبتنی بر روش تحلیل آماری AHP

استاد راهنما: مهندس سمر حاجی کاظمی

اساتید داور:  دکتر فرامرز عالمی و دکتر مجید علی پور

در تاریخ 1401/03/25روز چهارشنبه ساعت 18:00 در کلاس218 ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.