رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محمد مهدی شهسوار - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

سه‌شنبه، ۴ آبان ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای محمد مهدی شهسوار

عنوان پایان نامه: ارائه مدلی مفهومی جهت پیاده سازی الگوی تلفیقی روش OWA و ماتریس مشاوران بوستون (BCG)

با هدف افزایش بهره‌وری پروژه‌های راهسازی در فرایند عمل آوری آسفالت  (مطالعه‌ موردی: هتل طراحی شده در شهر مشهد(

استاد راهنما: دکتر فرامرز عالمی

اساتید داور:  دکتر سید محمدعلی هاشمی و دکتر رضا یگانه خاکسار

در تاریخ 1400/08/04 روز چهارشنبه ساعت 15:30 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2