رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محمد شبانی- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

دوشنبه، ۷ اسفند ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای محمد شبانی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر عوامل قراردادی بر هزینه پروژه های ساختمانی بزرگ و ارائه راهکار (مطالعه موردی در شهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر فرامرز عالمی

اساتید داور: دکتر مجید علی پور و دکتر ایمان شکیباپور

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ روز چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ در کلاس ۱۰۷ ساختمان شماره ۲ برگزار می گردد.