رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محمد جواد اسکندری - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

پنج‌شنبه، ۲۴ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای محمد جواد اسکندری

عنوان پایان نامه: بهینه سازی مکان قرارگیری تاورکرین ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری CBO و ECBO (مطالعه موردی: پروژه جهان مال مشهد)

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر سید محمدعلی هاشمی

در تاریخ 1401/06/28روز دوشنبه ساعت 14:00 در کلاس107 ساختمان شماره2 برگزار می گردد.