رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محمد بهاری - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

یکشنبه، ۲۷ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای محمد بهاری

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات افزودنی های سنتی و مدرن بر کاهش پتانسیل تورم و خصوصیات  هیدرومکانیکی خاک های متورم شونده

استاد راهنما: دکتر فرزاد دلیری

اساتید داور:  دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر آزاده راشد

در تاریخ 1401/06/29روز سه شنبه ساعت 08:00 در کلاس216  ساختمان شماره1 برگزار می گردد.