رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد شهریاردوست - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

پنج‌شنبه، ۷ مهر ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد شهریاردوست

عنوان پایان نامه: ارزیابی مدیریت ریسک در پروژه توسعه فرودگاه بین‌المللی مشهد و پروژه لورایز پدیده شاندیز و مقایسه آن‌ها از جنبه مدیریت کارفرمای خصوصی و دولتی

استاد راهنما: دکتر رضا یگانه خاکسار

اساتید داور:  دکترسید محمدعلی هاشمی و دکتر ایمان شکیباپور

در تاریخ 1401/07/09روز شنبه ساعت 08:00 در کلاس216 ساختمان شماره1 برگزار می گردد.