رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مجتبی موسی زاده - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

دوشنبه، ۲۶ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای مجتبی موسی زاده

عنوان پایان نامه: بررسی فنی و اقتصادی استفاده از مواد تغییر فازدهنده‌ (PCM) در کاهش مصرف انرژی ساختمان

)مطالعه‌ موردی: هتل طراحی شده در شهر مشهد(

استاد راهنما: دکتر رضا یگانه خاکسار

اساتید داور:  دکتر مجید علی پور و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ 1400/07/28 روز چهارشنبه ساعت 19:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2