رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای مبین نجاریان کرمانی- کارشناسی ارشد مهندسی معماری

یکشنبه، ۹ مهر ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای مبین نجاریان کرمانی

عنوان پایان نامه: ﺑﺎز­ زﻧﺪه­ سازی کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان به عنوان یک عرصه شهری

استاد راهنمای اول: دکتر الهام لشکری

اساتید داور: دکتر سید علی اکبر کوششگران و دکتر سارا رحمانی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ روز دوشنبه ساعت ۱۰:۰۰ در کلاس ۲۰۶ ساختمان شماره ۲ برگزار می گردد.