رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی گوهری - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

دوشنبه، ۲۵ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای علی گوهری

عنوان پایان نامه:ارزیابی و اولویت بندی شاخص­های پایداری بام سبز به روش BWM

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر فرامرز عالمی و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ 1400/11/28 روز پنجشنبه ساعت 16:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2