رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی ساجدی- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

شنبه، ۱۵ مهر ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای علی ساجدی

عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی شاخص های فنی، مالی و کیفیت در واگذاری نظارت بر پروژه های شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد راهنما: مهندس سمر حاجی کاظمی

اساتید داور: دکتر فرامرز عالمی و دکتر مجید علی پور

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ روز یکشنبه ساعت ۱۴:۱۵ در کلاس ۲۱۶ ساختمان شماره ۱ برگزار می گردد.