رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی اکبر خوشبخت نیا- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

شنبه، ۳۰ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای علی اکبر خوشبخت نیا

عنوان پایان نامه:بررسی اثر خمش دو محوره تحت اثر بار محوری در تیر- ستون های بتنی

استاد راهنما: پروفسور حسن حاجی کاظمی

اساتید داور: دکتر ایمان شکیباپور و دکتر سید محمد علی هاشمی

در تاریخ 1400/12/01 روز یکشنبه ساعت 09:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil1