رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای شهریار موسویان - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

دوشنبه، ۹ خرداد ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای شهریار موسویان

عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب پیمانکار برتر پروژه های عمرانی به روش فرآیند تحلیل شبکه ای ANP (مطالعه موردی: اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی)

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر فرامرز عالمی و دکتر رضا یگانه خاکسار

در تاریخ 1401/03/11روز چهارشنبه ساعت 18:30 در کلاس201 ساختمان شماره 3 برگزار می گردد.