رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای سید مصطفی صبورداودیان - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

شنبه، ۲۴ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای سید مصطفی صبورداودیان

عنوان پایان نامه: مطالعه عددی اثر شکل هندسی کوبه ها در عملیات تراکم دینامیکی

استاد راهنما: دکتر رضا یگانه خاکسار

اساتید داور: دکتر فرامرز عالمی و دکتر آزاده راشد

در تاریخ 1400/07/26 روز دوشنبه ساعت: 16:30 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil3