رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای سعید قربانیان - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

پنج‌شنبه، ۲۱ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای سعید قربانیان

عنوان پایان نامه:شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب بهینه مدل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی خصوصی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر فرامرز عالمی و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ 1400/11/23 روز شنبه ساعت 16:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2