رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای خالد مروی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

دوشنبه، ۲۵ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای خالد مروی

عنوان پایان نامه:شناسایی و اولویت‌بندی دلایل و اثرات تغییرات بر پروژه‌های ساختمانی به روش AHP (مطالعه موردی: پروژه جهان‌مال مشهد)

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر فرامرز عالمی و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ 1400/11/28 روز پنجشنبه ساعت 17:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2