رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای حسین بخشی- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

دوشنبه، ۷ اسفند ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای حسین بخشی

عنوان پایان نامه: بررسی و رتبه بندی موانع اجرای برنامه ايمنی در صنعت ساختمان و ارائه راهكار در جهت رفع موانع اجرايی

استاد راهنما: دکتر فرامرز عالمی

اساتید داور: دکتر مجید علی پور و دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ روز چهارشنبه ساعت ۱۵:۱۵ در کلاس ۲۱۷ ساختمان شماره ۱ برگزار می گردد.