رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای جواد ظریف آقا علی زاده - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دوشنبه، ۶ شهریور ۰۲

دفاع از پایان نامه  آقای جواد ظریف آقا علی زاده

عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی اثر سرباره کوره ذوب آلومینیوم بر روی خواص مکانیکی خاک رس

استاد راهنما: دکتر آزاده راشد

اساتید داور: دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر سید محمدعلی هاشمی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ روز سه شنبه ساعت ۰۹:۰۰ در کلاس ۲۰۶ ساختمان شماره ۱ برگزار می گردد.