رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای بزرگمهر لعل دهقانی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

چهارشنبه، ۲۷ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای بزرگمهر لعل دهقانی

عنوان پایان نامه:شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کار در ارتفاع با استفاده از روش FMEA (مطالعه موردی ساختمانهای بلند مرتبه)

استاد راهنما: دکتر مجید علی پور

اساتید داور:  دکتر سیدمحمدعلی هاشمی و دکتر رضا یگانه خاکسار

در تاریخ 1400/11/30 روز شنبه ساعت 15:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil2