رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای امید صادق زاده کارشناسی ارشد- مهندسی عمران- ژئوتکنیک

یکشنبه، ۲۸ شهریور ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای امید صادق زاده

عنوان پایان نامه: شبیه سازی عددی رفتار لرزه ­ای دیوارهای خاک مسلح با کمک مفهوم دوفازی

استاد راهنما: دکتر سید احسان سیدی حسینی­نیا

اساتید داور: دکتر رضا یگانه خاکسار و دکتر فرزاد دلیری

در تاریخ 1400/06/31 روز چهارشنبه ساعت: 08:00  برگزار می گردد.