رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای افشین صفرزاده - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای افشین صفرزاده

عنوان پایان نامه:بررسی و مقایسه عملکرد سه نوع سازه نگهبان از لحاظ فنی

استاد راهنما: دکتر آزاده راشد

اساتید داور:  دکتر رضا یگانه خاکسار و مهندس سمر حاجی کاظمی

در تاریخ 1401/07/02روز  شنبه ساعت 08:00 در کلاس206  ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.