رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه توجیهی پروژه بتن آقای دکتر نجی در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان محترم پروژه بتن  
جلسه توجیهی پروژه بتن آقای دکتر نجی
 روز دوشنبه 96/05/02 ساعت 9 در کلاس 107-2برگزار خواهد شد.
گروه عمران