رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازدید گروهی دانشجویان معماری ورودی ۱۳۹۷ از آرامگاه فردوسی و هارونیه در تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

یکشنبه، ۲ تیر ۹۸

دانشجویان معماری ورودی 1397  به  سرپرستی  خانم مهندس قوام نصیری، از آرامگاه فردوسی و هارونیه در تاریخ1398/03/21 بازدید کردند.