رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازدید دانشجویان طرح ۲ معماری از چهار خانه در سطح شهر

شنبه، ۱۸ آبان ۹۸

دانشجویان درس طرح معماری ۲ که در حال یادگیری طراحی فضای خانه هستند، روز سه شنبه ۱۴ آبان از چهار خانه در حال ساخت، ساخته شده و آماده فروش، و در حال بهره برداری بازدید کردند که خانه ناصر خسرو، طراحی آقای مهندس شهرام حدادی و خانه بهشت، طراحی آقای مهندس مرصعی  در میان آنها بودند. تصاویری از بازدید دانشجویان از خانه خیابان بهشت آقای مهندس مرصعی که جناب آقای مهندس پویا مرصعی زحمت توضیح آن را کشیدند در زیر قابل مشاهده است.