رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اجرا و نصب پروژه سرامیک های معلق توسط دانشجویان درس مقدمات معماری ۱ زیر نظر خانم مهندس صفایی تبار

یکشنبه، ۲۴ دی ۰۲

اجرا و نصب پروژه سرامیک های معلق در لابی طبقه همکف ساختمان شماره ۳ توسط دانشجویان معماری، درس مقدمات معماری ۱ زیر نظر خانم مهندس صفایی تبار

مراحل انجام پروژه و هدف هر مرحله:

ابتدا یادگیری و تمرین حجم سازی تماما با دست و بدون استفاده از چرخ سفالگری و یا هر وسیله دیگری به وسیله متریال گِل سفید پخت یا اصطلاحا سرامیک توسط دانشجو ها انجام شد.
هدف: درک حجم و ساخت آن و شناخت متریال سرامیک

پس از ساخت اولیه حجم در تمرین دوم به ترسیم هندسه بر روی احجام و تناسبات هندسی پرداخته شد و سپس خالی کردن بخشی از هندسه از دل حجم مورد نظر
هدف: شناخت تناسبات هندسی و شناخت فضاهای پر و خالی و مثبت و منفی

همزمان با خالی کردن از حجم به چگونگی شکل سایه ای که ایجاد خواهد شد، فکر کردیم.

پس از ساخت حجم و نهایی شدن ترکیب بندی، تمامی کارها درون کوره در دمای ۱۰۳۰درجه، طی حدودا  ۲۴ساعت پخته شدند.

سپس به مرحله رنگ و لعاب شناسی رسیدیم که تمامی لعاب ها توسط دانشجویان اعمال شد.
هدف: شناخت رنگ و لعاب و چگونگی آن و همچنین اندیشیدن به طرح نهایی برای ایجاد یک خط فکری مشخص(بازی با رنگ)

بعد از اعمال لعاب مجدد تمامی کارها در کوره قرار گرفتند و در دمای ۱۰۸۰درجه به مدت حدودا ۲۴ساعت پخته شدند.
هدف: آشنایی با روند ساخت سرامیک

پس از پخت دوم سرامیک ها، زمان سرهم کردن احجام فرا رسید و دانشجو مجبور به اندیشیدن درباره چگونگی ترکیب احجام و رنگ ها بود و همچنین چگونگی اجرای آن
هدف: تشخیص ترکیب بندی مناسب و تجربه اجرای یک اثر هنری

در نهایت تمامی کارها  کنار هم در فضای لابی دانشکده نصب شدند و نشان از رسیدن به یک کُل به وسیله جز های ساخته شده توسط خودشان بود که در این مرحله ترکیب بندی و چیدمان بسیار حائز اهمیت واقع شد.
هدف: یادگیری ترکیب بندی احجام و بازی با ارتفاعات و شکل و رنگ آن ها بر روی فضایی به صورت معلق و همچنین یادگیری انجام یک کار تیمی و درک ارزش وجودی خودشان و برقراری ارتباط با آنچه که از آن ساخته شده ایم.

تمامی انسان ها ارزشمند هستند، با هر توانایی و هر استعدادی و هنگامی که در کنار هم قرار بگیرند، خالق بهترین ها خواهند بود.