رفتن به محتوای اصلی

دروس

کارشناسی

لیست دروس گروه عمران

عمران       برنامه پیشنهادی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران  

برنامه پیشنهادی

سرفصل

کاردانی پیوسته نقشه برداری   برنامه پیشنهادی
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران  

برنامه پیشنهادی

سرفصل

چارت مهندسی     برنامه پیشنهادی
کارشناسی ناپیوسته ساختمان   برنامه پیشنهادی
 

 

 

 

 

 

لیست دروس گروه معماری
 

معماری کارشناسی     برنامه پیشنهادی
کارشناسی مهندسي معماري  

برنامه پیشنهادی
 سرفصل معماری قدیمی

سرفصل معماری جدید

برنامه پیشنهادی از96

 

لیست دروس گروه شهرسازی
 
شهرسازی       برنامه پیشنهادی
مهندسی شهرسازی  

برنامه پیشنهادی
برنامه و سرفصل دروس

سرفصل شهرسازی