رفتن به محتوای اصلی

افراد

اعضا

پروفسور حسن حاجی کاظمی

1
رئیس دانشکده عمران، معماری و شهرسازی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۳۲

دکتر محمدعلی هاشمی

2
مدیر گروه عمران
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۹

مهندس سمر حاجی کاظمی

3
دبیر تحصیلات تکمیلی گروه عمران
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۷۲

مهندس سمیه شریف زاده

۴
مدیر گروه معماری و شهرسازی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۳۱

مهندس آرامش بیانی

5
کارشناس گروه معماری و شهرسازی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۵

مهندس الهه رسولی

۷
کارشناس گروه عمران
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۵

برای دیدن لیست اعضای هیات علمی "اینجا" را کلیک کنید.