رفتن به محتوای اصلی

افراد

دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

دکتر سیدمحمدعلی هاشمی
رئیس دانشکده عمران، معماری و شهرسازی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۷۳

دکتر رضا یگانه خاکسار

دکتر یگانه
مدیر گروه عمران
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۹

دکتر الهام لشکری

دکتر الهام لشکری
مدیر گروه معماری و شهرسازی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۳۱

مهندس الهه رسولی

۷
کارشناس دانشکده عمران، معماری و شهرسازی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۵

برای دیدن لیست اعضای هیات علمی "اینجا" را کلیک کنید.