رفتن به محتوای اصلی

دانشکده ها

 • تعریف و اهمیت دوره کارشناسی مهندسی معماری
  دوره کارشناسی مهندسی معماری، به منظور کارآیی و  نگرش عمومی، کسب دانش و توانایی لازم برای تولید اثر معماری و نقد و بررسی آثار معماری در حوزه های گسترده شامل فن ساختمان، اصول نگهداری و مرمت ابینه، تئوریهای موجود در زمینه ایجاد فضاهای انسان ساخت تعریف شده است. دروس پیشنهادی برای این رشته بر پایه چنین نگرشی در خدمت دروس طراحی قرار میگیرند تا بدین وسیله کارشناس معماری به هنگام ایفای نقش در عرصه های حرفه ای و یا پژوهشی آتی، به دانش و مهارتی عمومی و قابل کاربرد در زمینه های مختلف این رشته دست یابد. کارشناس معماری باید به طور آگاهانه ،اطلاعات مورد نیاز  برای یک پروژه را جمع آوری ،اولویت بندی و جمع بندی نموده و با کاربرد هر یک از آنها در جای خود و دانش پایه کسب شده، یک پروژه معماری مبتنی بر سامانه منسجم ارائه دهد.

  نقش و توانایي فارغ التحصیلان

  دانش آموختگان این دوره بر اساس توانایی هایی که در روند آموزش کسب نموده اند می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش کنند:
  • طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طرحهای اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بنا، این زمینه از کار معمار در حقیقت وظیفه محوری او را تشکیل میدهد.
  • همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری در جهت توسعه طرحها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک و دو.
  • نظارت بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی.
  • مشارکت در مدیریت اجرایی پروژه های معماری.
  • عضویت در کادر فنی شهرداریها و سازمانهای مشابه.
  • تدریس در دوره های کاردانی و همینطور دبیرستانهای فنی حرفهای و کار-دانش آموزش و پرورش.
   
  امکان ادامه تحصیل :
  • ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد معماری در گرایشهای معماری، انرژی، تکنولوژی، مرمت، مطالعات معماری ایران و..... امکان پذیر است.
              منبع : وزارت علوم و تحقیقات، شورای برنامه ریزی آموزش عالی