رفتن به محتوای اصلی

انتشارات

کتاب ها

 • لشکری، الهام و خلج، مهرشاد. (1397). تاسيسات و تجهيزات شهری. مشهد:‌ انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد. ورود به صفحه معرفی کتاب

 

مقالات 

 • لشکری، الهام و ارجمندی، فاطمه. (1402) ارزیابی شاخص های اجتماعی مسکن پایدار- نمونه موردی: مجتمع مسکونی 600 دستگاه مشهد. در دوره 11 شماره 1 نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی پايدار. دريافت مقاله

 

 • Jahanbani, M and Lashkari, E. (Articles in Press, Accepted Manuscript Available Online from 01 July 2022). Investigation of spatial-physical development model based on spatial analysis, GIS and Holdern entropy model. International Journal of Human Capital in Urban Management (IJHCUM). Download

 

 • لشکری، الهام. کافه‌های خیابانی به مثابه مکان سوم، تجربه کافه‌های مجتمع فیروزه مشهد. در شماره دهم نشریه انجمن طراحان شهری. دريافت مقاله

 

 • Vafaei,Seyedehsetareh and Rafieian, Mojtaba and Lashkari, Elham. (Articles in Press, Accepted Manuscript Available Online from 02 May 2022). Identification Catalytic Projects of Development Based on Social Capital in Surrounding Areas of Imam Reza Holy Shrine (Case Study :Noghan Neighborhood in Mashhad). Space Ontology International Journal. Download

 

 • Hosseini, Akram and Rahmani, Sarah. Personalization of Private Outdoor Spaces: A Case Study of an Iranian Affordable Housing. (2022). IJAUP. 2022; 32 (1).  http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-521-en.html

 

 •  Hosseini, Akram and Rahmani, Sarah. Predictors of Personalization in a Case of Iranian Affordable Housing: The Impacts of Housing Statuses, Dwelling’s Physical Characteristics, and Household Demographics. (2020). Archives of Design Research. 33 (3).  http://aodr.org/_common/do.php?a=search&b=13.

 

 • Lashkari,Elham & Khalaj, Mehrshad. (2020 August), Reading of Developments in Comprehensive Urban Plans-Review of the Iranian Experience (Limitations and problems from Master Plan to Strategic-Structural Plan). Creative City Design (CCD) Journal. Download

 

 • لشکری، الهام و خلج، مهرشاد. (اسفند 1400). راهنمای شهر هوشمند کم‌کربن مبتنی بر انرژی باد. نهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران. دانشگاه سجاد. مشهد. ايران. دريافت مقاله

 

 • قادری نسب، هديه و کرباسفروشان، کوثر و عطايی، پريسا و لشکری، الهام.  (اسفند 1400). ارائه‌ چارچوب ارزیابی مسکن پایدار انرژی صفر مبتنی بر طرح جامع مسکن. نهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران. دانشگاه سجاد. مشهد. ايران.  دريافت مقاله

 

 • لشکری، الهام و صمدی سنخواستی، مینا و ربیع زاده، مریم. (تابستان 1400). تحلیلی بر چالش های مشارکت مردمی در فرآیند تدوین اسناد توسعه شهری، نمونه موردی: محله آبکوه مشهد. نشريه علمي تخصصي جغرافيدانان، دوره اول، شماره 1، تابستان 1400، صص 63-80. دريافت مقاله

 

 • لشکری، الهام. (خرداد 1400). بازشناسی مؤلفه‌های کیفیت در عرصه های همگانی شهر مشهد مقدس. در دوره ۹ شماره ۳۴ ( بهار ۱۴۰۰ ) فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری. دريافت مقاله

 

 • دوگانی، سارا و سيدالحسيني، سيد مسلم و لشکری، الهام. (1399). سنجش کیفیت و میزان برخورداری زنان ازسیستم حمل‌ونقل شهری. در شماره 59  (زمستان 1399) فصلنامه علمی مطالعات مديريت ترافيک. دريافت مقاله

 

 • لشکری، الهام. (زمستان 1399). آسیب شناسی دروس مرتبط با طراحی شهری در دوره کارشناسی شهرسازی. در شماره ششم نشریه انجمن طراحان شهری. دريافت مقاله

 

 • لشکری، الهام. (پاييز 1399). تغيير منظر شهری و کدهای فرم بنیاد. در شماره پنجم نشریه انجمن طراحان شهری. دريافت مقاله

 

 • لشکری، الهام. (آبان 1399). ارتقاء کيفيت محيط در بافت های ناکارآمد شهری رويکردی اجتماعي – مکانی از کيفيت زندگی. در اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری. دريافت مقاله

 

 • رحمانی، سارا. (1399). روانشناسی شناختی و ادراک.  ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار.  

 

 • حمید ندیمی، سمیه شریف زاده، زکیه السادات طباطبایی ‌لطفی " نقش‌آفرینی تفکر روایت‌محور و فرصت‌های آن در کارگاه‌های آموزش طراحی معماری". نشریه علمی- پژوهشی  هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی ، دوره 24، شماره 1،بهار 1398.

 

 • لشکری، الهام و ترابی، حانيه و سپهری نژاد، عادله. (خرداد 1398). ارتقاء زیست پذیری فضاهای شهری با رویکرد پیاده مداری نمونه موردی خیابان شیرازی مشهد حدفاصل میدان شهدا تا حرم. در ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. دريافت مقاله

 

 • لشکری، الهام و شادکام، ساجده و سپهری نژاد، عاطفه. (اسفند 1397). ارتقاء تعاملات اجتماعی در عرصه های همگانی شهری: نمونه موردی خیابان راهنمایی مشهد حدفاصل سه راه راهنمایی تا تقاطع با خیابان سناباد. در چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار. تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. دريافت مقاله

 

 • شریف زاده، سمیه و قوام نصیری، نرگس. (آذر 1396). آموزش فرصت ساز: نمونه موردی پایش تمرین نهایی مقدمات طراحی معماری دو. در ششمین همایش ملی آموزش معماری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا. انتشار در لوح دیجیتال مجموعه مقالات.

 

 • گلستانی، سعید و شریف زاده، سمیه. (بهمن 1395). همسازی سازه های حفاظتی با کالبد بناهای تاریخی؛نمونه موردی: ایوان مسجد ملک زوزن. در مجموعه کنگره های استانی از چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، موزه بزرگ خراسان. چاپ در کتاب مجموعه چکیده مقالات.

 

 • حمید ندیمی، سمیه شریف زاده. " جستاری در کابرد دفترچه فرآیند بعنوان ابزاری کمک آموزشی در کارگاه طراحی معماری". نشریه علمی- پژوهشی  هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی ، دوره 21، شماره2، تابستان1395، صفحات 33 تا 44.

 

طرح های اجرایی

 • طرح نمونه گیری آگاهی بخشی و نظرسنجی شهروندان نسبت به معیارهای موثر در مکان یابی ساختمان شهرداری در مناطق ۹ و ۱۷ شهرداری مشهد
  مجری: الهام لشکری
  کارفرما: دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد، گروه تحلیل و پردازش اطلاعات ۱۳۹۸

 

 

متن