رفتن به محتوای اصلی

درباره

دانشکده عمران، معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۷ با هدف توسعه رشته های دانشگاه صنعتی سجاد و رفع نیاز به رشته های علمی و کاربردی، با رشته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران شروع به کار کرده و پس از آن در سال ۱۳۸۸ رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی اضافه گردید و جهت توسعه ی دانشکده، رشته مهندسی ساختمان از سال ۱۳۹۱  و رشته مهندسی اجرایی عمران از سال  ۱۳۹۴ به رشته های دانشکده عمران افزوده شد.

با توجه به حجم بالای پروژه های عمرانی و سرمایه های عظیم داخلی و خارجی جذب شده در این حوزه، نیاز به گسترش رشته ی مهندسی عمران، به ویژه در شرق کشور  افزایش یافت، بنابراین با توجه به امکانات دانشگاه صنعتی سجاد، از سال ۱۳۹۳ رشته های مقطع کارشناسی ارشد عمران نیز مجوز جذب دانشجو یافتند.

از آنجا که رشته های عمران، معماری و شهرسازی مکمل یکدیگر بوده و جهت بهبود طراحی فضاهای شهری، در سال ۱۳۹۴ رشته ی معماری و در سال ۱۳۹۵ رشته ی شهرسازی شروع بکار کردند و نام دانشکده، به دانشکده عمران، معماری و شهرسازی تغییر یافت و نشانه های پویایی و فعالیت های زیباسازی این رشته ها در مدت زمان کوتاهی در فضای دانشگاه نمود پیدا کرده است.